• Wycinka drzewPrzed rozpoczęciem pracy każde drzewo jest starannie oglądane w całości z ziemi, kontrolowane są wszystkie jego strony od czubka aż do korzeni, w celu oceny potencjalnych zagrożeń.
  • Sadzenie drzew i krzewów
  • Zrąbkowanie gałęziFirma WYRWIDĄB posiada Rębak MAXI 10M służący do rozdrabniania gałęzi i pni drzew o średnicy do 100 mm. Uzyskany po rozdrobnieniu zrębek może zostać wykorzystany do bezpośredniego spalenia w piecu.
Kontakt

Krzysztof Ornat

Firma Wyrwidąb

793-902-787
Sęczkowa 102C
03-986, Warszawa

więcej

Wicinanie drzewa metodą alpinistyczną

Wycinka drzew

     Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest wcześniejsze rozeznanie, kontrolowane są wszystkie strony drzewa od czubka aż do korzeni, w celu oceny potencjalnych zagrożeń. Dokonuję również rozeznania miejsca pracy, aby ewentualnie zabezpieczyć teren oraz odpowiednio przygotować sprzęt. Oceny stanu bezpieczeństwa dokonuję również w czasie pracy, gdyż niektóre zagrożenia mogą być ukryte w koronie i nie było ich widać z ziemi.

 

    W niektórych przypadkach, gdy wspinaczka  okaże się niebezpieczna, koniecznym może stać się wykorzystanie drzewa sąsiadującego. Kolejną opcją, jeśli zagospodarowanie terenu na to pozwala, jest całkowite położenie drzewa niebezpiecznego, i dopiero na parterze uporanie się z koroną. W nielicznych przypadkach należy całkowicie zrezygnować ze wspinaczki, z wyłącznym wykorzystaniem podnośnika koszowego.

 

   

Oceniając drzewo oraz miejsce pracy, biorę pod uwagę:

Opuszczanie wyciętego konaru na liniemożliwość pojawienia się w pobliżu ludzi i zwierząt: właścicieli terenu oraz ich pupili; ważne jest by zwrócić uwagę na znajdujące się w pobliżu budynki, jak i zaparkowane przy nich pojazdy; bliskość chodnika publicznego, jezdni i poruszających się po niej pojazdy; przebiegające w miejscu pracy i w pobliżu przewody wysokiego napięcia, przewody telefoniczne - stwarzają one bardzo duże niebezpieczeństwo; uwagę trzeba zwrócić na trawnik i znajdujące się na nim przedmioty - meble ogrodowe, altany, oświetlenie ogrodu, place zabaw czy kwietniki.

Dodatkowe informacje dotyczące również wycinki drzew można przeczytać w dziale Redukcja koron drzew.