• Wycinka drzewPrzed rozpoczęciem pracy każde drzewo jest starannie oglądane w całości z ziemi, kontrolowane są wszystkie jego strony od czubka aż do korzeni, w celu oceny potencjalnych zagrożeń.
  • Sadzenie drzew i krzewów
  • Zrąbkowanie gałęziFirma WYRWIDĄB posiada Rębak MAXI 10M służący do rozdrabniania gałęzi i pni drzew o średnicy do 100 mm. Uzyskany po rozdrobnieniu zrębek może zostać wykorzystany do bezpośredniego spalenia w piecu.
Kontakt

Krzysztof Ornat

Firma Wyrwidąb

793-902-787
Sęczkowa 102C
03-986, Warszawa

więcej

Redukcja koron drzew

    Podobnie jak przy wycince drzew, podczas redukcji koron konieczne są staranne oględziny z ziemi w celu wykrycia zagrożeń, następnie inspekcja miejsca pracy. Dokładnym oględzinom poddawana jest korona pielęgnowanego drzewa podczas wspinaczki i podczas pracy. Oceniając miejsce pracy należy wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się w strefie pracy ludzi lub zwierząt a nawet pojazdów. Więcej opisane jest w dziale Wycinka drzew.

Przykład drzewa przed zabiegiem pielęgnacji i po zabiegu

Drzewo przed redukcjąDrzewo po redukcji

    Podczas redukcji koron oceniany jest stan drzewa, począwszy od korzeni, przez pień do korony. Dopiero taki przegląd pozwoli na wyznaczenie zakresu prac i stwierdzenia czy pielęgnacja jest wystarczającym zabiegiem, czy może konieczna będzie wycinka.

    Chore drzewoRozpoczynając oględziny korzeni zwracam uwagę na uniesienie gleby, które może być oznaką naruszenia systemu korzeniowego, prowadzącego do przewrócenia się drzewa. Równie istotne jest stwierdzenie czy u podstawy nie pojawiły się grzyby, oznaka gnijących korzeni, oraz czy wokół szyi korzeniowej nie występują spękania. Podobne objawy mogą wystąpić na pniu, lecz tu jeszcze trzeba zwrócić uwagę na oplatające go pnącza, które mogą ukrywać część zagrożeń np. obluzowaną korę.

   Jak już wcześniej wspomniałem, koronę bardzo dokładnie oglądam z dołu oraz znajdując się w samej koronie. Tak jak przy korzeniu i pniu mogą występować pęknięcia gałęzi, łączeń. Obserwuję czy występują martwe czy też osłabione gałęzie. Zdarza się że dopiero będąc w koronie dostrzegam z dołu nie widoczne przewody elektryczne, zasłonięte przez listowie na gęsto porośniętym terenie. Niezbyt przyjemną okolicznością, żeby nie powiedzieć niebezpieczną, byłoby wkroczenie na terytorium owadów żądlących, czy innych zwierząt zamieszkujących pielęgnowane drzewo.
 
    Ogromne znaczenie podczas oceny miejsca pracy, zarówno przy wycince jak i przy redukcji koron, mają warunki pogodowe. Bardzo niesprzyjający a nawet uniemożliwiający podjęcie pracy jest deszcz, śnieg grad a także lód. Występujące opady powodują że gałęzie są śliskie, ulegają dodatkowemu naciskowi np. pod warstwą śniegu, i maskują uszkodzenia drzew. Po ocenie miejsca pracy, przychodzi czas na zabezpieczenie terenu. Proszę osoby nim zarządzające o usunięcie wszystkich przedmiotów znajdujących się bezpośrednio w strefie zrzutu, czyli w miejscu gdzie gałęzie będą opuszczane na linach, lub zrzucane bez ich użycia. Proszę też o usunięcie tych przedmiotów z najbliższego otoczenia strefy zrzutu, gdyż spadający konar może, odbijając się od ziemi przekoziołkować. Proszę o nie zbliżanie się, oraz nie wkraczanie ludzi na teren prac. Jeśli jest to konieczne, teren zostaje zabezpieczony taśmą ostrzegawczą i odpowiednio wcześniej zostają wywieszone ogłoszenia informujące o planowanych pracach.